24 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศอำเภอวังเหนือเป็นเขตประสบภัยแผ่นดินไหว

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_329142

ปลัดหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เปิดเผยถึงสถานการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่อำเภอวังเหนือ ว่าจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขณะนี้รวมแล้ว 4 วัน คือตั้งแต่วันที่ 20-23 .. 62 ได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นทั้งหมด 38 ครั้ง มีพื้นที่ 7 ตำบล 20 หมู่บ้าน ได้รับความเสียหาย ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเรือนของประชาชนที่เกิดรอยร้าว ซึ่งมีประมาณ 80 หลังคาเรือน เบื้องต้นทางศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวจังหวัดลำปาง ได้สั่งการให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของบ้านเรือนรวมถึงความเสียหายที่แน่ชัดเพื่อให้ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเบิกงบประมาณมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป นอกจากนี้ทางสาธารณสุขอำเภอวังเหนือได้ร่วมกับทาง รพ.วังเหนือลงพื้นที่สำรวจสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ พบว่าหลายๆครอบครัวยังมีสุขภาพจิตใจที่ดีแต่ก็ยังคงมีความตระหนกอยู่เล็กน้อย ซึ่งทางทีมอาสาได้ให้คำแนะนำในเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้มีรายงานว่าผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ประกาศพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ (แผ่นดินไหว) เพื่อพิจารณาประกาศให้เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยพิบัติต่อไป ซึ่งทางจังหวัดและอปท.จะได้นำงบประมาณฉุกเฉินของทางราชการ เพื่อนำมาช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติต่อไป